ElementevaTag
ElementevaTagTextבשנת 1869 גילה מדען רוסי בשם מנדלייב, כי ליסודות מסוימים תכונות דומות, ושניתן לחלק את היסודות למשפחות על בסיס התכונות המשותפות הללו ולסדרם בטבלה. כך נולדה לה ״הטבלה המחזורית של מנדלייב״ אשר נחשבת גם היום לאחת מיצירות המופת של המדע המודרני, שכן הסידור של מנדלייב היה כל כך מדוייק, עד כי ניבא את מציאתם של יסודות שכלל לא היו מוכרים בתקופתו.


טבע – חברת הגנריקה הישראלית-גלובאלית הגדולה בעולם – מפתחת במעבדות המחקר והפיתוח שלה, ומייצרת בעשרות מפעליה ברחבי העולם תרופות איכותיות ובנות-השגה, המבוססות על מדע וחקר היסודות, הכימיים והמולקולות הנוצרות ביניהם. אנו דוגלים במצוינות מדעית ופועלים לגירוי הסקרנות בקרב תלמידי ישראל ללימודי המדעים, והכימיה בפרט, כמנוע צמיחה לתעשיות רבות, וביניהן תעשיית הפרמצבטיקהfictional periodic table

gradientLine

כל הזכויות שמורות לטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ 2022

(c) 2022 by Harmonic Systems, Inc. * Sebastopol, CA 95473-1001